Land van Cuijk

privacybeleid ontdek mill

Introductie
Stichting Ontdek Mill heeft op 3 wijzen te maken met persoonsgegevens en wil transparant zijn over de verwerking daarvan, om daarmee ook aan de Algemene verordening Gegevensbescherming te voldoen.

Om de 3 typen gegevensverwerking te bespreken, wordt in dit document steeds verwezen naar type A, B en C.

 1. Verwerking gegevens platformleden
 2. Verwerking gegevens reactieformulier website
 3. Verwerking gegevens (foto’s)

Doel van gegevensverwerking

 1. Doel van gegevensverwerking is het delen van informatie over geplande evenementen. Ontdek Mill gebruikt gegevens platformleden om hen op de hoogte te houden
 2. De gegevens worden verzameld om een reactie te kunnen sturen op een gestelde vraag.
 3. Om verslag te doen van de evenementen die hebben plaatsgevonden, worden foto’s geplaatst met een impressie/verslaglegging.

 

Verantwoordelijke
Voor A, B en C:
Binnen het bestuur is de secretaris verantwoordelijk voor de gegevens.

Inhoud van de gegevens

 1. De volgende gegevens worden bijgehouden
  1. Naam
  2. Adres
  3. Telefoonnummer
  4. Emailadres
 2. De volgende gegevens worden bijgehouden
  1. Naam
  2. Emailadres
 3. Foto

 

Informatieverlening
Voor A
De personen die tot de platformleden van Ontdek Mill gerekend worden, worden bij aanvang eenmalig per email geïnformeerd dat deze gegevens vastgelegd worden.

Op eerste aanvraag, kan een platformlid zijn eigen gegevens opvragen bij de secretaris van het bestuur van Ontdek Mill.

Indien een platformlid met een ander platformlid (of: leden) in contact wil treden, worden deze contactgegevens door het bestuur verstrekt. Deze gegevens worden op deze manier alleen gedeeld met platformleden.

Voor B
Alleen inzichtelijk voor de secretaris van Ontdek Mill en de beheerder van de website.

Voor C
De hier gestelde informatieverlening is van toepassing op alle evenementen van Ontdek Mill.

De foto’s worden gepubliceerd op social media/websites. Bezoekers aan de evenementen worden bij binnenkomst door een bord/banner op de hoogte gebracht van het maken van opnames. Met het betreden van het evenement stemt die persoon daarmee in om gefotografeerd te worden. Deze foto kan vervolgens worden gebruikt als impressie/verslaglegging van het evenement of voor andere promotionele doeleinden.

Opslag
Voor A:
De gegevens worden bij het secretariaat in een digitaal bestand bewaard. Dit bestand kan gedeeld worden met andere platformleden en met het bestuur van Ontdek Mill, maar nooit met derden zonder dat daar een toestemming voor verleend is.

Voor B en C:
Na publicatie of contact is dit gegeven niet meer in direct beheer van Ontdek Mill. Wel geldt dat op aanvraag direct foto’s verwijderd worden.

 

 

Wij verbinden, versterken en vermarkten van het totale toeristisch recreatieve aanbod in de gemeente Mill en Sint Hubert. | © Ontdek Mill

Top