doelen & taken

Doelen

De doelen die Ontdek Mill nastreven zijn:

 • Het toeristisch en recreatieve aanbod binnen de gemeente te versterken en vraag en aanbod (nog) beter op elkaar af te stemmen;
   
 • Het platform is (gespreks)partner van de gemeente Mill en Sint Hubert en alle partijen in de gemeente die actief en betrokken zijn in het toeristisch recreatieve werkveld;
   
 • Het platform dient de functie te krijgen van een toeristisch-recreatief netwerk, waarin kennisuitwisseling, samenwerking en afstemming tussen de verschillende partijen, toeristische project- en productontwikkeling en promotie van de gemeente centraal staan met als doel een uitbreiding en kwalitatieve verbetering van een breed pakket aan toeristisch recreatieve voorzieningen.

Taken

De kerntaken van het platform Ontdek Mill zijn:

 • Het inspireren en bedenken van nieuwe concepten en projecten in de gemeente Mill en Sint Hubert.
   
 • Het initiëren van toeristisch recreatieve activiteiten en events als merk van de gemeente Mill en Sint Hubert.
   
 • Het (in eerste instantie) organiseren van diverse concepten/projecten en toeristisch-recreatieve events. Bij voorkeur in samenwerking met een lokale verenigingen en organisaties. 
   
 • Het verbinden en stimuleren van Ontdek Mill als merk. Dit door onderlinge afstemming en optimale samenwerking met de ondernemers, verenigingen en stichtingen in de gemeente te bevorderen.
   
 • Het promoten en communiceren van Ontdek Mill en haar projecten en events naar de stakeholders*

*stakeholders: gemeente, gemeenteraad, inwoners, toeristisch-recreatieve ondernemers, evenementenorganisatoren, Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk en Ondernemerscollectief Mill. Ontdek Mill heeft als taak om deze partijen te blijven interesseren voor de activiteiten van Ontdek Mill.


Dit alles moet leiden tot het met elkaar verbinden, versterken en vermarkten van het totale toeristisch recreatieve aanbod in de vier kerndorpen van de gemeente. 

Wij verbinden, versterken en vermarkten van het totale toeristisch recreatieve aanbod in de gemeente Mill en Sint Hubert. | © Ontdek Mill

Top