platformlid

Tijn van Dijk


Waarom ben je platformlid bij Ontdek Mill en op welke titel?

Vanuit JC de Wissel en dan met name het participatieproject Freerail ben ik bij Ontdek Mill gekomen.

Wat is je persoonlijke ambitie binnen Ontdek Mill?

Het project "samen sterk" laten slagen voor nu en de toekomst. Dit is een project waarbij verenigingen en stichtingen effectiever gaan samen werken, elkaar versterken. Door bijvoorbeeld opslag te delen of spullen uit te wisselen.

Wat is je motto/doelstelling?

Iets betekenen voor onze gemeente met datgeen waar ikzelf plezier uit haal; het organiseren van evenementen.

Wat is je functie binnen Ontdek Mill?

Ik ben lid van de werkgroep promotie. Daarnaast vertegenwoordig ik Freerail en Stichting 0485 Events (o.a. Mill at the park, kermis & carnaval Mill).

Wij verbinden, versterken en vermarkten van het totale toeristisch recreatieve aanbod in de gemeente Mill en Sint Hubert. | © Ontdek Mill

Top