platformlid

Giel van Roosmalen


Waarom ben je platformlid bij Ontdek Mill en op welke titel?

Het vergroten van de bekendheid van Mill & omgeving, haar natuur, cultuur en vele variatie aan activiteiten en evenementen.
Ik ben op persoonlijke titel lid.

Wat is je persoonlijke ambitie binnen Ontdek Mill?

Op een positieve manier Mill breder op de kaart zetten.

Wat is je motto/doelstelling?

Vernieuwen van de Winterbeleving, dit op een hoger niveau gaan tillen.

Wat is je functie binnen Ontdek Mill?

Kartrekker Winterbeleving.

Wij verbinden, versterken en vermarkten van het totale toeristisch recreatieve aanbod in de gemeente Mill en Sint Hubert. | © Ontdek Mill

Top