Land van Cuijk

h.h. hubertus en barbarakerk

H.H. Hubertus en Barbarakerk

Over ons

Bron: Henk Buijks - BHIC

Sint-Hubert heeft zijn middeleeuwse kerk behouden: de toren en een deel van het huidige gebouw zijn vijftiende-eeuws. In 1924 vond een belangrijke uitbreiding plaats.

In de kerk staan enkele belangrijke beelden uit vroeger eeuwen: de Heilige Drievuldigheid met Maria en Johannes Evangelist, Hubertus, Jacobus en Barbara, allemaal uit de achttiende eeuw, en een beeld van de H. Catharina uit de zestiende eeuw. Ook de preekstoel en de biechtstoel zijn achttiende-eeuws.
Na 1648 mocht de kapel, tot dan toe bediend door de norbertijnen van de abdij van Heeswijk, niet meer voor de katholieke eredienst worden gebruikt. Maar in 1796 werd de parochie opgericht. De kerk werd in 1825 weer door de katholieken in gebruik genomen.

In 1924 werd het gotische gebouw uitgebreid met de zijbeuken en het koor.

In de toren en het schip zijn ijzeroerstenen verwerkt. Deze stenen werden gedolven in de nabije omgeving van het dorp. Het monumentje van de ijzerbroekwerker vlakbij de kerk herinnert nog aan deze bron van inkomsten.

Lees verder op www.parochiesthubert.nl

Waar te vinden?

H.H. Hubertus en Barbarakerk
Kerkpad 15a
5454 GK Sint Hubert


Wij verbinden, versterken en vermarkten van het totale toeristisch recreatieve aanbod in de gemeente Mill en Sint Hubert. | © Ontdek Mill

Top